ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie
tel. 33 858 72 00
email: wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl
Biuletyn Infromacji Publicznej - otworzy się w nowej karcie

INFORMACJE O SZKOLE

Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej na terenie szkoły szpitalnej realizują obowiązek szkolny w oparciu o program nauczania obowiązujący w szkole macierzystej.

Uczeń powinien posiadać:

- własne podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty,

- spis tematów lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów, które musi zrealizować w szkole przyszpitalnej (przygotowuje nauczyciel ze szkoły macierzystej),

- przybory do pisania, rysowania i malowania,

- podstawowe artykuły papiernicze typu: klej, blok, papier ksero, papier kolorowy.

Rodzice proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów (jeśli dziecko je posiada):

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- opinie: psychologiczne, pedagogiczne i inne,

- zaświadczenie ze szkoły macierzystej, do której klasy oraz jakiej szkoły uczęszcza uczeń. 

Wszystkie wymagane dokumenty należy dołączyć do dokumentacji medycznej podczas przyjęcia do szpitala.

Podczas przyjęcia do szpitala rodzic/opiekun również obowiązkowo wypełnia kartę ewidencji szkolnej. Można również przedstawić deklarację uczestnictwa dziecka w lekcjach religii.

 

Kontakt

Adres: ul. Harcerska 31
43-436 Górki Wielkie