ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie
tel. 33 858 72 00
email: wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE

Podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych działania podejmowane przez nauczycieli wychowawców nastawione są na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów. Nauczyciele wychowawcy biorą udział w budowaniu dobrych relacji, tworzeniu przyjaznego klimatu, wsparciu każdego ucznia w rozwijaniu jego osobistego potencjału oraz integracji zespołu klasowego.

Zamierzone cele osiągane są poprzez stosowanie różnych metod i  form pracy, które dostosowane są do możliwości dzieci z  różnymi jednostkami chorobowymi. Są to m.in.:

- gry i zabawy na terenach rekreacyjnych wokół budynku szpitala w celu pobudzania uczniów do aktywności fizycznej,

- zajęcia z udziałem Bajkowozu,

- arteterapia,

- spacery po okolicy,

- wycieczki do Chlebowej Chaty, Muzeum Zofii Kossak, Dworu Kossaków oraz na górę Zebrzydka,

- warsztaty oraz konkursy.

 

Zajęcia wychowawcze organizowane są codziennie, również w okresie ferii szkolnych i dni wolnych od nauki.

 

Kontakt

Adres: ul. Harcerska 31
43-436 Górki Wielkie