ul. Harcerska 31, 43-436 Górki Wielkie
tel. 33 858 72 00
email: wicedyrektor.jaworze@zss.skoczow.pl

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nauka w szkole szpitalnej odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych: zespół klasowy 1-3 SP, zespoły klasowe 4-8 SP oraz Liceum Ogólnokształcące, w których realizowane są wszystkie ogólne przedmioty nauczania.

Nauczyciele stosują zasady i metody  właściwe pedagogice leczniczej.Naszym nadrzędnym celem jest oddziaływanie terapeutyczne, które ułatwia uczniom readaptację do szkół macierzystych i środowiska rówieśniczego. Widzimy ucznia - pacjenta nie tylko przez pryzmat oczekiwań, ale także w kontekście jego sytuacji rodzinnej, szkolnej, społecznej i możliwości osobowościowych.

Pobyt w szkole szpitalnej zakończony jest wydaniem zaświadczenia zawierającego informację na temat czasu leczenia w naszej placówce, zdobytych ocen oraz zachowania ucznia.

Kontakt

Adres: ul. Harcerska 31
43-436 Górki Wielkie